Danh Sách Khóa Học


KHÓA NHẠC CẤP TỐC_LƯU ĐỘNG [Kết Thúc]

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động: Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, 0907300275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.

KHOÁ NHẠC CẤP TỐC_MÙA HÈ Từ 1-30 tháng 7 mỗi năm [Kết Thúc]

Xin ghi danh học (các) môn (chọn 1 môn trong tối đa 3 mục sau đây; td: A+B+C; A+B+D2;A+E2+B/D1/D2/Đ; A+D2+E3; B/C+D1+E;...XA1_2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả hv môn Organ1

Khóa Nhạc Dài Hạn Quanh Năm từ CN đầu tháng 9 đến CN thứ 3 tháng 5 năm sau [Đang Mở] Hạn chót đăng ký: 31/08/2017

Học từ CN 3/9/2017, sáng:Organ 1A_2B, 3B_4B; ĐĐƯT; Chiều:XA123; Org1D_2D;3D_4D.(Ghi chú:A~7-9g;B~9-11g;C 14-16g;D~16-18g;T~17-20g.) Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần: Td:1). XA1+TN1+ĐK1/(ORG1+ORG2) + LTG5(Hk2) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc 2). XA2+TN2+ĐK2/ (Org3_4)+LTG5/6+LSAN1; hoặc 3). XA3+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3; hoặc 4).DipLCM+ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...

Tin xem nhiều trong tháng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương