Bài Hát


Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Cò Lả

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Cóc Quân [Hải Linh]

19/01/2014 Hải Linh

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Da Lat Trang Mo

18/01/2014 Hải Linh

Đèn Cù (Phi Nhung)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Đợi Chờ

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Đôi Mắt Em Lặng Im

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Đồng dao cho người lớn

30/05/2016 Lm. Xuân Thảo, Khác, Sinh Hoạt Quê Hương

Đừng Như Công Chúa

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Đường Tình Yêu

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Giận Mà Thương (Thu Hiền)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Hò Giã Gạo

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Hoa Thơm Bướm Lượn (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Áo Vá Quàng

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cái Mơn

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cây Bông

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cây Đa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Khế

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 11 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 5 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cái Mơn

10/03/2014 5 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Cò Lả

10/03/2014 4 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Tiếng Khóc Tiếng Cười

30/05/2016 3 Lm. Xuân Thảo

Hoa Thơm Bướm Lượn (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 3 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 3 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 3 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ