Album


Các Bài Thực Tập Điều Khiển 2

25/10/2016 Ca Trưởng 2

Các Mẫu Luyện Thanh 2

25/10/2016 Thanh Nhạc 2

Các Mẫu Luyện Thanh 1

10/01/2016 Thanh Nhạc 1

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 1

07/05/2014 Ca Trưởng 1

Các bài Xướng Âm 1

24/03/2014 Xướng Âm 1

Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 Xướng Âm 2

Album xem nhiều trong tháng

Các bài Xướng Âm 1

24/03/2014 271 Xướng Âm 1

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 1

07/05/2014 81 Ca Trưởng 1

Các Mẫu Luyện Thanh 1

10/01/2016 53 Thanh Nhạc 1

Các bài Xướng Âm 2

24/03/2014 48 Xướng Âm 2

Các Bài Thực Tập Điều Khiển 2

25/10/2016 9 Ca Trưởng 2

Các Mẫu Luyện Thanh 2

25/10/2016 7 Thanh Nhạc 2

Tôn giáo và sức khỏe

Tôn giáo và sức khỏe

26/05/2016

Viện Đại Học Harvard cho biết: Muốn sống lâu sống khoẻ sống vui? hãy theo đạo. Viện Đại Học Harvard đã khuyên mọi người nên chọn một tôn giáo, sau khi khám phá ra rằng những người đi nhà thờ sống lâu..

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...