Thứ Tư, 16 Tháng Chín, 2015 54 hình 44

Ca đoàn Quê Hương du ngoạn tại Vinh & Hà Tĩnh 11-13/9/2015

Hình ảnh khác

Hình xem nhiều trong năm