🎵 Danh Sách Khóa Học


🌞KHÓA NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ Trực Tiếp 🌞🔴online từ thứ hai, 01/07/2024 đến thứ ba, 30/07/2024 [Lớp Violin và piano học từ 24/6 đến 22/08/2024; Ghita-CD37 học từ 22/6 đến 13/82024]

Mã: MH2024-OFF/ONLINE Đang Mở Hạn chót ghi danh: 30/06/2024
Xem mô tả khóa học

KHÓA NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ 01-30 tháng 07-2024 tại Tu viện_Giáo xứ Phanxicô Đakao [50 Nguyễn Đình Chiểu, Ph. Đakao, Quận 1, SG]

1) Học trực tiếp (tại lớp)

2) Năm nay có Nội trú(NT: chỗ ở tương đối + 3 bữa ăn và một số sinh hoạt ngoại khóa khác), dành cho học viên ở xa không tìm dược chỗ trọ nơi giáo xứ/cộng đoàn/người thân ở gần quận 1 để dễ bề đi lại.

3) Có "Bán trú"(BT: chủ yếu là ăn trưa, tạm nghỉ trưa trong các lớp học) dành cho học viên học chiều, ở xa, không tiện mang theo thức ăn trưa.

4)Mọi học viên cần ưu tiên học môn XA1 (Nhạc lý ký xướng âm 1) trước, hoặc cùng lắm là học song song với Thanh Nhạc (TN1) hay một nhạc cụ khác không trùng giờ với các môn trước..

5) 7g sáng thứ 2, 01-07-2024: Học viên có mặt để làm THỦ TỤC NHẬP LỚP; các học viên không học vào buổi sáng thứ 2, sẽ làm Thủ tục Nhập học vào buổi chiều thứ 2, sáng thứ 3, chiều thứ 3.


=XA1 và XA2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả học viên học các môn khác như Thanh Nhạc, Điều khiển, Organ1&2 Piano, T'rưng, Ghita, Sáo, Vĩ cầmLNVT...
-Giải thích các mã số môn học: sau tên và cấp của môn học, có gạch ngang và các ký hiệu như: A=từ 8g; B=từ 10g; C=từ 14g; D=từ 16g. AB2-7= từ 8g-11g40 thứ 2-3-4-5-6-7; CD2=14-17g30 thứ 2-4-6; A2=từ 8g thứ 2-4-6; B3= từ 10g thư 3-5-7; C2=từ 14g thứ 2-4-6; D3= từ 16g thứ 3-5-7...XA1*-T2-7 =XA1 trực tuyến, Tối 7-9:30 thứ 2-7.
-Xin ghi danh bằng cách chọn 1 trong các nhóm sau miễn là không trung ngày và giờ. (trường hợp đặc biệt, xin nhắn tin cô Hoàng Oanh 036 666 8126):

Nhóm 1: XA1-AB2-7; TN1-CD2; ĐK1-CD3. Lưu ý: Muốn học ĐK1, buộc phải đã/đang học XA1/XA2/XA3 và TN1
Nhóm 2: XA1-AB2-7; TN1-CD2; Org1-CD2/Org1-CD3.
Nhóm 3: XA1-AB2-7; TN1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
------
Nhóm 4: XA2-AB; TN1-CD2; ĐK1-CD3.
Nhóm 5: XA2-AB; TN2-CD3; ĐK2-CD2: Muốn học ĐK2, buộc phải đã/đang học XA2/XA3 và TN2
Nhóm 6: XA2-AB; T'rưng-C3/Ghita-C3; Org1-C2/Org2-D2.
Nhóm 7: XA2-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org2-D2.
------
Nhóm 8: XA3-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
Nhóm 9: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org3-AB3.
Nhóm 10: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2/Org2-D2; T'rưng-CD3/ Ghita-CD3/ Tranh-CD3/Sáo-CD3 /Org1-C2/D2.
====
Ngoài ra ai có nhu cầu BÁN TRÚ (Ăn trưa, tạm nghỉ trưa trong lớp), thì chọn BT. Năm nay có NỘI TRÚ.

🍀Khoá Nhạc Dài Hạn Quanh Năm: Trực Tiếp và Online 🍀🔴 HK1[t2, 04-09=>t7, 23-12/2023] || HỌC KỲ 2[t3, 02-01 => CN, 19-05/2024; Nghỉ TẾT TA: t2, 29-01=>CN, 18-02/2024]

Mã: QN2023 Hết hạn ghi danh
Xem mô tả khóa học

Khoá Quanh Năm 2023/* (QN2023/*) gồm 2 học kỳ; HK1 từ Thứ Hai, 04/09/2023 ⇨ thứ 7, 23/12/2023; HK2 từ Thứ Hai, 02/01/2024 ⇨ CN, 19/05/2024

THÊM  MÔN MỚI cho HK2:

1. Đàn T'rưng (T'rưng-HK2-CD5 [15:30 chiều thứ 5]);

2. Đàn BÂU (Bau-HK2-A6[8g sáng thứ 6]);

3. Hòa âm 1A (LTG5-HK2-B7[10g sáng thứ 7]);

4. Hòa âm 1B(LTG6-HK2-A2[8g sáng thứ 2]);

5. Hòa âm 2B (LTG7-HK2-B2[10g sáng thứ 2]

(Nghỉ TẾT nguyên đán từ thứ 2, 29/01/2024, học lại ngày  thứ 2, 19/02/2024)
Có những môn căn bản học suốt cả 2 HK như XA1,2,3; TN1,2,3; ĐK1,2,3. Có những môn học trong từng HK, khi xong HK1(QN1) thì phải ghi danh tiếp học lại môn đó trong HK2; hay học lên cấp trên hoặc học sang môn khác trong HK2.
một số môn học TRỰC TUYẾN*(online) và một số môn học TRỰC TIẾP (tại lớp);(Ghi chú: Chữ A=> [~8-9g45]; Chữ B=>[~10-11g45]; Chữ C=>[~ 14-16g]; Chữ D=>[~16-18g]; Chữ T=>[~17-21g]); số đi sau các chữ chỉ ngày thứ mấy trong tuần [1=CN; 2=thứ 2; 3 là thứ 3...Td: XA1-QN-C1/T2 có nghĩa là môn Xướng âm 1, học Quanh năm cả 2 HK, từ 2-4g30 chiều Chúa nhật hoặc Tối thứ 2; Td: ORG1-QN1-D1 nghĩa là môn Organ1 học QN1(=HK1) chiều 4g30-6g30 ngày Chúa nhật]...)

MÔN XA1 + XA2 là MÔN BẮT BUỘC cho mọi học viên muốn bắt đầu học nhạc, học hát, học đàn, học điều khiển, học sáng tác...
Cuối khoá nhạc, có kiểm tra bắt buộc, và phải đủ điểm chuẩn mới được lên lớp theo điều kiện đặt ra cho từng môn
Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần. Ví dụ:
1. XA1-QN-CD1 + TN1-QN-T6 + ĐK1-QN-T6/(ORG1-QN1-D1 + ORG2-QN2-D1) + LTG5-QN2-A7) và Thi LCM Theory Grade 5+ PiaLCM1,  hoặc
2. XA2-QN-CD1 + TN2-QN-T3 + ĐK2-QN-T3/ (Org3-QN1-B1) + PiaLCM, Nhạc cụ khác (Ghita/Sáo/Tranh/T'rưng...)+ LNVT1-B7 + LTG5/6-QN1-A/B7 + LSAN1-QN1-A7; hoặc
3. XA3-QN-CD1 + TN3-QN-T2 + ĐK3-QN-T2/(ORG5_6)+ LTG7_8 + LSAN2_3 + ST1, Nhạc cụ khác; hoặc
4. DipLCM+ ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5., ST2 .hoặc
5. Phối Khí + LNVT2 + ALCM (in conducting/in piano/electronic Organ Teaching/Performance/in Musicianship/in Church Music...)
6. LLCM...

 


THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Tin xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương