Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lý Áo Vá Quàng

10/03/2014 39 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Chúc Mừng (Nghĩa Ca) - Xuân Thảo

11/10/2023 19 Nghĩa Ca

Lý Cây Bông

10/03/2014 17 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cái Mơn

10/03/2014 15 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chiều Chiều

10/03/2014 14 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 13 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Xe Chỉ Luồn Kim (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 12 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương