Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

13/04/2024 2.163 CN 3 Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - B - C

28/04/2024 1.281 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

31/03/2024 715 CN Phục Sinh

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - B - C

05/05/2024 568 Mùa Phục Sinh

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

19/05/2024 383 Chúa TT Hiện Xuống

Lễ Truyền Tin

25/03/2023 376 Năm Phụng Vụ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương