Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

08/12/2022 364 Năm Phụng Vụ

Lễ Giáng Sinh 25/12

25/12/2023 217 Lễ Ban Ngày

Lễ Vọng Giáng Sinh

24/12/2021 149 Mùa Giáng Sinh

Lễ Thánh Gia Thất - Mẹ Thiên Chúa

31/12/2023 115 Lễ Thánh Gia

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương