Bài Hát


Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014

Cò Lả

10/03/2014

Cóc Quân [Hải Linh]

19/01/2014

Da Lat Trang Mo

18/01/2014

Đợi Chờ

10/03/2014

Đường Tình Yêu [Xuân Thảo]

10/03/2014

Trên trái đất, đường đi không kể xiết
Bài 1 trong CD Đường Tình Yêu

Hò Giã Gạo

10/03/2014

Lý Áo Vá Quàng

10/03/2014

Lý Cái Mơn

10/03/2014

Lý Cây Bông

10/03/2014

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lý Nằm Mơ

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Đèo (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Thang Bom

18/01/2014 6 Hải Linh

Lý Chèo Đưa Cá Ông

10/03/2014 5 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

Giới thiệu đàn bầu bằng Tiếng Anh

23/04/2023

Concerning the Đàn bầu (literally, Đàn = musical intrument; Bầu = gourd, fig. 1), the Vietnamese people have an interesting traditional saying: “Đàn Bầu ai gảy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương