Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Giận Mà Thương (Thu Hiền)

10/03/2014 19 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Cây Khế

10/03/2014 17 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 9 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Tình Tang Huế (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 5 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Mừng Đức Cha Giu-se

04/09/2015 4 Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương