Xướng Âm 1


🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 18: Các quãng 2-3-4-5-6 + Rải hợp âm
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 18: Các quãng 2-3-4-5-6 + Rải hợp âm

✔ BTL 26: Xuân & Tuổi trẻ (Nhạc: La Hối, Thơ: Thế Lữ) ⇨tr.51
✔ BĐT 1→7 ⇨tr.52
✔ BĐT 10→11 ⇨tr.53
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 19: Quãng 8 đúng (Perfect Octave)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 19: Quãng 8 đúng (Perfect Octave)

✔ BTL 27: Quãng 8 Đúng ⇨tr.54
✔ BĐT 1→6 ⇨tr.55
✔ Đố Hoa ⇨tr.56
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 20: Quãng 4 tăng (+4/augmented 4th) / 5 giảm (diminished 5th) + Quảng 7T (major 7th)/ 7t (minor 7th)
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 20: Quãng 4 tăng (+4/augmented 4th) / 5 giảm (diminished 5th) + Quảng 7T (major 7th)/ 7t (minor 7th)

✔ BTL 28: Quãng 4 Tăng, 5 Giảm ⇨tr.57
✔ BTL 29: Quãng 7 ⇨tr.57
✔ BĐT 1→4 ⇨tr.58
✔ BĐT 5: Ave Maria 2 ⇨tr.58
✔ BĐT 6: Chúa Là Sức Mạnh ⇨tr.59
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 21: Rải Hợp âm + Làm quen Dấu hóa (Accidentals)

✔ BTL 30: Rải các Hợp âm trong Thang âm C ⇨tr.60
✔ BĐT 1→3 ⇨tr.61
✔ BĐT 4: Sài Gòn Đẹp Lắm ⇨tr.62
✔ BĐT 5: Người Cha Nhân Từ ⇨tr.63-64
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 22: Tiết tấu bất thường liên tục (Syncopation, Syncopated Rhythm)

✔ BTL 31: Tiết tấu bất thường (G.Carulli) ⇨tr.65
✔ BĐT 1→5 ⇨tr.66
✔ BĐT: Nụ Cười Xiêm
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 23: Thang ngũ âm Vị trí Đô, điệu Xự (Xự/ minor pentatonic mode/ hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 23: Thang ngũ âm Vị trí Đô, điệu Xự (Xự/ minor pentatonic mode/ hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA

✔ BTL 32: Hò Đất Giồng (Dân ca Miền Nam) ⇨tr.67
✔ BTL 33: Hò Môi (giọng Hò với tiết tấu tự do, khoáng đạt) Dân ca Kiên Giang ⇨tr.68
✔ BĐT 1→4 : Ngũ âm Vị trí Đô, điệu thức Xự: LA-ĐÔ-rê-MI-xon-(LA) ⇨tr.69
✔ BĐT 5: Đi Tìm Chân Lý ( Ngũ âm Vị trí Đô, điệu thức Xê: Rê-mi-XON-LA-đô-(RÊ) ) ⇨tr.69
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 24: Cổ Giáo nhạc Việt Nam (Vietnamese Catholic traditional petatonic Chants)
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 24: Cổ Giáo nhạc Việt Nam (Vietnamese Catholic traditional petatonic Chants)

✔ BTL 34: Tiến Hoa (Cổ Giáo Nhạc Việt Nam) ⇨tr.70
✔ BĐT 1: Con Chim Manh Manh (Dân ca Miền Nam) ⇨tr.71
✔ BĐT 2-→5: ⇨tr.71
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 25: Dân Ca Việt Nam. Ngũ âm thông thường,
✔ Vị trí Đô (Regular pentatonic in C Key), điệu Xự (hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA,
✔ Hơi Hát Ví (Xự/minor pentatonic mode, Hát Ví nuance)
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 25: Dân Ca Việt Nam. Ngũ âm thông thường,
✔ Vị trí Đô (Regular pentatonic in C Key), điệu Xự (hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA,
✔ Hơi Hát Ví (Xự/minor pentatonic mode, Hát Ví nuance)

✔ BTL 35: Ví Đò Đưa "Một Trăm Thứ Dầu" - Hát Ví Nghệ Tĩnh ⇨tr.72
✔ BĐT 1: Ví Đò Đưa Sông Lam - Hát Ví Nghệ Tĩnh ⇨tr.72
✔ BĐT 5: La thứ tự nhiên: LA-xi-Đô-rê-MI-fa-xon-(LA) ⇨tr.73
✔ BĐT 6: La thứ tự nhiên + dấu móc đôi ⇨tr.73
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 26: Dân Ca Việt Nam. Ngũ âm thông thường,
✔ Vị trí Đô, điệu Xự (hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA ,
✔ Chuyển vị sang Vị trí Fa, điệu Xê (hệ thống 3) XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 26: Dân Ca Việt Nam. Ngũ âm thông thường,
✔ Vị trí Đô, điệu Xự (hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA ,
✔ Chuyển vị sang Vị trí Fa, điệu Xê (hệ thống 3) XON-la-ĐÔ-RÊ-fa-XON

✔ BTL 36: Buông Áo Em Ra (Dân ca Nghệ An); Vị trí Đô, điệu Xự, Hơi Hát Ví ⇨tr.74
✔ BĐT 1: Chặt Gỗ Đóng Thuyền: Dân ca Cống Khao ⇨tr.74
✔ BĐT 5: Niềm Vui Thiên Quốc ⇨tr.75
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 27: Thang thất âm, thể LA thứ
(Heptatonic scale in C Key, A minor mode)
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 27: Thang thất âm, thể LA thứ
(Heptatonic scale in C Key, A minor mode)

✔ BTL 37 (CB1) La thứ tự nhiên ⇨tr.76
✔ BTL 38 (CB2) La thứ tự nhiên + hòa âm - Lòng mẹ (Y Vân) ⇨tr.76
(3 dấu đen liên ba diễn xướng đều nhau trong thời gian tương đương 2 dấu đen bình thường)
✔ BTL 39 (CB3) La thứ tự nhiên + hòa âm + giai điệu ⇨tr.77
✔ BTL 40 (CB4) La thứ hòa âm + giai điệu ⇨tr.77
✔ Bài Đọc Thêm (BĐT) từ 1→6 ⇨tr.77
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 28: La thứ hòa âm chuyển sang Đô trưởng
(Modulation from relative A harmonic minor to C major)
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 28: La thứ hòa âm chuyển sang Đô trưởng
(Modulation from relative A harmonic minor to C major)

✔ Bài Thuộc Lòng 41 (BTL 41) La thứ hòa âm chuyển qua Đô trưởng ⇨tr.78
✔ BĐT 1⇾8 La thứ hòa âm + giai điệu ⇨tr.78-79
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương