Xướng Âm 1


🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 29: Tiết tấu khoáng đạt Bình Ca (Plainsong free Rhythm).
Hơi Oán: Ngũ âm ngoại thường, Vị trí Đô, Điệu Xự-Xê biến thể
(Oán nuance: Irregular pentatonic, altered Xư-Xê mode in C key)
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 29: Tiết tấu khoáng đạt Bình Ca (Plainsong free Rhythm).
Hơi Oán: Ngũ âm ngoại thường, Vị trí Đô, Điệu Xự-Xê biến thể
(Oán nuance: Irregular pentatonic, altered Xư-Xê mode in C key)

✔ BTL 42: Jesus Dulcis (La thứ tự nhiên phối hợp với Rê thứ, phối hợp theo lối cổ, tiết tấu Bình Ca) ⇨tr.80
✔ BTL 43: Lý Lu Là (Hơi Oán 1); Vị trí Đô, điệu Xự/~ Nam Ai ( La-Đô-rê-Mi-xon-(La) ) ⇨tr.80
✔ BĐT 1: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxicô) ⇨tr.81
✔ BĐT 2⇾5⇨tr.81-82
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 30: Ngũ âm ngoại thường Nhật Bản (Japanese Irregular pentatonic): LA-xi-Đô--Mi-fa--(LA) (1-2-3-4-5-1')
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 30: Ngũ âm ngoại thường Nhật Bản (Japanese Irregular pentatonic): LA-xi-Đô--Mi-fa--(LA) (1-2-3-4-5-1')

✔ Bài Thuộc Lòng 44 (BTL 44) Sakura (Hoa Anh Đào nở): thang ngũ âm Nhật Bản ⇨tr.83
✔ Bài Đọc Thêm 1 (BĐT 1) Mùa Hoa Anh Đào: thang ngũ âm Nhật Bản - Thanh Sơn ⇨tr.83
✔ BĐT 2,3 ⇨tr.84
✔ BĐT 4: Ghép lời bài Tình Chúa Thương Con (Giang Ân) ⇨tr.85
✔ BĐT 5: Đêm No-en (Ý thơ: Xuân Ly Băng; Nhạc: Xuân Thảo 1970) ⇨tr.86
✔ Mùa Đông Sài Gòn - Xuân Thảo ⇨tr.87
✔ Đôi Mắt Em Lặng Im - Xuân Thảo ⇨tr.88
✔ Đường Tình Yêu - Xuân Thảo ⇨tr.88
✔ Việt Nam, Việt Nam - Phạm Duy
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương